Javne nabavke

Ocenite ovaj članak
(3 Glasova)

30.11.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - novi putar i novo teretno dostavno vozilo za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 24/2018

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

28.11.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - električne energije za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 23/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

22.11.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - građevinski materijal (Partija 2 - Beton, cement i armatura), br. JNMV: 20/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

22.11.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - građevinski materijal (Partija 3 - Šljunak i pesak), br. JNMV: 20/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

20.11.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - auto gume za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 22/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

08.11.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - novog čeličnog toplovodnog (tropromajnog) kotla sa vertikalnim ložištem za Upravnu zgradu Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 21/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

06.11.2018.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - električne energije za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 23/2018

PDF Icon 25x20 Odluka


 

02.11.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - građevinski materijal (Partija 1 - Asfalt), br. JNMV: 20/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

30.10.2018.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - auto gume za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 22/2018

PDF Icon 25x20 Odluka

 


 

26.10.2018.god.

Obaveštenje za produženju roka za podnošenje ponuda i izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - električne energije za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 23/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

26.10.2018.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - novog čeličnog toplovodnog (tropromajnog) kotla sa vertikalnim ložištem za Upravnu zgradu Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 21/2018

PDF Icon 25x20 Odluka


 

23.10.2018.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara- građevinski materijal, br. JNMV: 20/2018

PDF Icon 25x20 Odluka


 

23.10.2018.god.

Odgovor na pitanje za javnu nabavku dobra - auto gume, br. JNMV: 22/2018

PDF Icon 25x20 Odgovor


 

18.10.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku dobra - električne energije za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 23/2018

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

16.10.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - auto gume za potrebe Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 22/2018

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

15.10.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih lica, imovine (Kotlarnice) i opšte odgovornosti za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora, za Partiju 2 - Osiguranje od opšte odgovornosti, br. JNMV: 16/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

15.10.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih lica, imovine (Kotlarnice) i opšte odgovornosti za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora, za Partiju 1 - Kolektivno osiguranje radnika, br. JNMV: 16/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

12.10.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - novog toplovodnog (tropromajnog) kotla sa vertikalnim ložištem za Upravnu zgradu Javnog Komunalnog Preduzeća "Lim" Prijepolje, br. JNMV: 21/2018

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

11.10.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih lica, imovine (Kotlarnice) i opšte odgovornosti za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora, za Partiju 3 - Osiguranje imovine (Kotlarnice) br. JNMV: 16/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

10.10.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - građevinski materijal, br. JNMV: 20/2018

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

10.10.2018.god.

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku dobra - auto gume, br. JNMV: 19/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

09.10.2018.god.

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku dobra - auto gume, br. JNMV: 19/2018

PDF Icon 25x20 Odluka


 

04.10.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - gorivo, br. JNMV: 09/2018

PDF Icon 25x20 OBAVEŠTENJE


 

03.10.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - vodovodne cevi, br. JNMV: 14/2018

PDF Icon 25x20 OBAVEŠTENJE


 

28.09.2018.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih lica, imovine (Kotlarnice) i opšte odgovornosti za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora, br. JNMV: 16/2018

PDF Icon 25x20 Odluka

 


 

26.09.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - auto gume, br. JNMV: 19/2018

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

21.09.2018.god.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih lica, imovine i opšte odgovornosti za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora, br. JNMV: 12/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

17.09.2018.god.

Odgovor na pitanje za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih lica, imovine (Kotlarnice) i opšte odgovornosti za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora, br. JNMV: 16/2018

PDF Icon 25x20 Odgovor


 

14.09.2018.god.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za javnu nabavku dobra - vodovodni materijal, br. JNMV: 11/2018

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

13.09.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih lica, imovine (Kotlarnice) i opšte odgovornosti za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora, br. JNMV: 16/2018

PDF Icon 25x20 Poziv  

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

13.09.2018.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - vodovodne cevi, br. JNMV: 14/2018

PDF Icon 25x20 Odluka

 


 

07.09.2018.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih lica, imovine i opšte odgovornosti za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora, br. JNMV: 12/2018

PDF Icon 25x20 Odluka

 

 


 

29.08.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - vodovodne cevi, br. JNMV: 14/2018

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija

 


 

29.08.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - auto delovi, br. JNMV: 10/2018

PDF Icon 25x20  Obaveštenje


 

27.08.2018.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - vodovodni materijal, br. JNMV: 11/2018

PDF Icon 25x20  Odluka


 

24.08.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih lica, imovine i opšte odgovornosti za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora, br. JNMV: 12/2018

PDF Icon 25x20  Poziv

 PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

10.08.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - vodovodni materijal, br. JNMV: 11/2018

PDF Icon 25x20   Poziv 

 

 PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

08.08.2018.god.

Prva izmena Plana javnih nabavki za 2018. godinu

PDF Icon 25x20   Izmena

 


 

 

08.08.2018.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - auto delovi, br. JNMV: 10/2018

PDF Icon 25x20   Odluka


 

 25.07.2018.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - gorivo, br. JN: 09/2018

PDF Icon 25x20   Odluka


 

 

23.07.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentaciju za javnu nabavku dobra - auto delovi, br. JNMV: 10/2018

PDF Icon 25x20   Poziv

 PDF Icon 25x20  Konkursna dokumentacija


 

11.07.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - ulja-maziva, br. JNMV: 06/2018

PDF Icon 25x20   Obaveštenje


 

03.07.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - uniforme za fizičko-tehničko obezbeđenje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 07/2018

PDF Icon 25x20   Obaveštenje


 

29.06.2018.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - kancelarijski materijal, br. JNMV: 08/2018

PDF Icon 25x20   Odluka


 

25.06.2018.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - ulja-maziva, br. JNMV: 06/2018

PDF Icon 25x20   Odluka


 

20.06.2018.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - uniforme za fizičko-tehničko obezbeđenje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 07/2018

PDF Icon 25x20   Odluka


 

19.06.2018.god.

poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - gorivo, br. JN: 09/2018

PDF Icon 25x20   Poziv

PDF Icon 25x20   Konkursna dokumentacija


 

14.06.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - kancelarijski materijal, br. JNMV: 08/2018

PDF Icon 25x20   Poziv

PDF Icon 25x20   Konkursna dokumentacija


 

11.06.2018.god.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda i izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - ulja-maziva, br. JNMV: 06/2018

PDF Icon 25x20   Obaveštenje

PDF Icon 25x20   Izmenjena KD


 

11.06.2018.god.

Odgovori na pitanja za javnu nabavku dobra - ulja-maziva, br. JNMV: 06/2018

PDF Icon 25x20   Odgovori


 

07.06.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - sezonsko cveće, br. JNMV: 04/2018

PDF Icon 25x20   Obaveštenje

 


 

05.06.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - uniforme za fizičko-tehničko obezbeđenje - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 07/2018

PDF Icon 25x20   Poziv

PDF Icon 25x20   Konkursna dokumentacija


 

04.06.2018.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - ulja-maziva, br. JNMV: 06/2018

PDF Icon 25x20   Poziv

PDF Icon 25x20   Konkursna dokumentacija


 

04.06.2018.god.

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku dobra - uniforme za fizičko-tehničko obezbeđenje, br. JNMV: 05/2018

PDF Icon 25x20   Obaveštenje


 

01.06.2018.god.

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku dobra - uniforme za fizičko-tehničko obezbeđenje, br. JNMV: 05/2018

PDF Icon 25x20   Odluka


 

28.05.2018.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - sezonsko cveće, br. JNMV: 04/2018

PDF Icon 25x20   Odluka


 

28.05.2018.god.

Odgovori na pitanja za javnu nabavku dobra - uniforme za fizičko-tehničko obezbeđenje, br. JNMV: 05/2018

PDF Icon 25x20   Odgovori

 


 

17.05.2018.god.

Poziv i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - uniforme za fizičko-tehničko obezbeđenje, br. JNMV: 05/2018

PDF Icon 25x20   Poziv

PDF Icon 25x20   Konkursna dokumentacija


 

16.05.2018.god.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za javnu nabavku usluga - analize uzoraka pijaćih voda, br. JNMV: 03/2018

PDF Icon 25x20   Obaveštenje


 

14.05.2018.god.

Poziv i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - sezonsko cveće, br. JNMV: 04/2018

PDF Icon 25x20   Poziv

PDF Icon 25x20   Konkursna dokumentacija


 

30.04.2018.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga - analize uzoraka pijaćih voda, br. JNMV: 03/2018

PDF Icon 25x20   Odluka

 


 

17.04.2018.god.

Poziv i konkursna dokumentacija za Javnu nabavku usluga - analize uzoraka pijaćih voda, br. JNMV: 03/2018

PDF Icon 25x20   Poziv

PDF Icon 25x20   Konkursna dokumentacija


 

objavljeno219.03.2018.god.

Plan nabavki za 2018. godinu

PDF Icon 25x20   Plan


 

objavljeno222.01.2018.god.

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku dobra - auto delovi 2, br. JNMV: 20/2017

PDF Icon 25x20   Obaveštenje


 

objavljeno219.01.2018.god.

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku dobra - auto delovi 2, br. JNMV: 20/2017

PDF Icon 25x20   Odluka


 

objavljeno218.01.2018.god.

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku usluga - usluge održavanja kamiona, br. JNMV: 21/2017

PDF Icon 25x20   Obaveštenje


 

objavljeno217.01.2018.god.

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku usluga - usluge održavanja kamiona, br. JNMV: 21/2017

PDF Icon 25x20   Odluka

 


objavljeno210.01.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - električne energije, br. JNMV: 15/2017

PDF Icon 25x20   Obaveštenje


 

 

objavljeno210.01.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobra - HTZ oprema, br. JNMV: 19/2017

PDF Icon 25x20   Obaveštenje

 


 

objavljeno205.01.2018.god.

PDF Icon 25x20   IZMENJENA KD AUTO-DELOVI 2 2017

PDF Icon 25x20   OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA AUTO-DELOVI 2


objavljeno205.01.2018.god.

PDF Icon 25x20   KD ODRŽAVANJE KAMIONA 2017.

PDF Icon 25x20   POZIV USLUGE ODRŽAVANJA KAMIONA 2017


objavljeno228.12.2017.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - HTZ oprema, br. JNMV: 19/2017

PDF Icon 25x20 Odluka

 


 

objavljeno227.12.2017.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - auto delovi 2, broj JNMV: 20/2017

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

objavljeno226.12.2017.god.

Druga izmena Plana javnih nabavki za 2017. godinu

PDF Icon 25x20 Izmena


 

objavljeno222.12.2017.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobra - električna energija, br. JN: 15/2017

PDF Icon 25x20 Odluka

 


objavljeno212.12.2017.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara - HTZ oprema, broj JNMV: 19/2017

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

objavljeno207.12.2017.god.

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku dobara - građevinski materijal (Partija 3 - Daska, gredice) - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 17/2017

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

 

objavljeno206.12.2017.god.

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku dobara - građevinski materijal (Partija 3 - Daska, gredice) - Ponovljeni postupak, br. JNMV: 17/2017

PDF Icon 25x20 Odluka


 

objavljeno228.11.2017.god.

Izmena Plana javnih nabavki za 2017. godinu

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

objavljeno222.11.2017.god.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za javnu nabavku dobara - građevinski materijal, br. JNMV: 14/2017

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

objavljeno221.11.2017.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara - građevinski materijal (Partija 3 - Daska, gredice) - Ponovljeni postupak, broj JNMV: 17/2017

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

objavljeno208.11.2017.god.

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku dobara - građevinski materijal (Partija 3 - Daska, gredice), br. JNMV: 14/2017

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

objavljeno208.11.2017.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara - građevinski materijal, br. JNMV: 14/2017

PDF Icon 25x20 Odluka

 


 

objavljeno207.11.2017.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara - električne energije, broj JN: 15/2017

PDF Icon 25x20 Poziv  

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

objavljeno2 07.11.2017.god.

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku dobara - građevinski materijal (Partija 3 - Daska, gredice), br. JNMV: 14/2017

PDF Icon 25x20 Odluka


 

objavljeno2 20.10.2017.god.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda i izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara - građevinski materijal, broj JNMV: 14/2017

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

PDF Icon 25x20 Izmenjena konkursna dokumentacija


 

objavljeno2 19.10.2017.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara - građevinski materijal, broj JNMV: 14/2017

PDF Icon 25x20 Poziv

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

objavljeno2 17.10.2017.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga - osiguranje imovine (Kotlarnice) za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora, br. JNMV: 13/2017

PDF Icon 25x20 Odluka


 

objavljeno2 16.10.2017.god.

Obaveštenje o zaključenju ugovoru za javnu nabavku dobara - auto gume, broj JNMV: 10/2017

PDF Icon 25x20 Obaveštenje

 


 

objavljeno2 04.10.2017.god.

Poziv za podnošenje ponuda sa konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku usluga - osiguranje imovine (Kotlarnice) za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora, broj JNMV: 13/2017

PDF Icon 25x20 Poziv za podnošenje ponuda, broj JNMV: 13/2017

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija


 

objavljeno2 26.09.2017.god.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara - auto gume, br. JNMV: 10/2017

PDF Icon 25x20 Odluka

 


 

objavljeno2 11.09.2017.god.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara - auto gume, broj JNMV: 10/2017

 

PDF Icon 25x20 Poziv za podnošenje ponuda

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara


 

objavljeno2 29.08.2017.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara - vodovodni materijal (Partija 2 - Vodovodne cevi), br. JNMV: 08/2017

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

objavljeno2 28.08.2017.god.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za javnu nabavku usluge - osiguranja zaposlenih lica, imovine i opšte odgovornosti za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora, br. JNMV: 07/2017

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

objavljeno2 28.08.2017.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara - goriva, br. JN: 05/2017

PDF Icon 25x20 Obaveštenje


 

objavljeno2 15.08.2017.god.

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti 08/2017

PDF Icon 25x20 Odluka


 

objavljeno2 14.08.2017.god.

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti 07/2017

PDF Icon 25x20 Odluka


 

objavljeno2 02.08.2017.god.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima

PDF Icon 25x20 Obaveštenje o zaključenim ugovorima

 


 

objavljeno2 01.08.2017.god.

Poziv za podnošenje ponuda u postupku male vrednosti, broj JNMV 08/2017 i KD Partija 2 vod. materijal

 

PDF Icon 25x20 KD Partija 2 vod. materijal - Ponovljeni postupak

PDF Icon 25x20 Poziv za podnošenje ponuda u postupku male vrednosti, broj JNMV 08/2017


 

objavljeno2 31.07.2017.god.

Obaveštenje o obustavi postupka i Odluka o dodeli ugovora u otvorenom postupku

PDF Icon 25x20 Obaveštenje o obustavi postupka

PDF Icon 25x20 Odluka o dodeli ugovora u otvorenom postupku


 

objavljeno2 28.07.2017.god.

Poziv i konkursna dokumentacija

PDF Icon 25x20 Poziv - Osiguranje 2017.

PDF Icon 25x20 KD Osiguranje 2017. nacrt


 

objavljeno2 20.07.2017.god.

Odluka o dodeli ugovora i Odluka o obustavi postupka javne nabavke

PDF Icon 25x20 Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti

PDF Icon 25x20 Odluka o obustavi postupka javne nabavke


 

objavljeno2 14.07.2017.god.

Izmena i dopuna KD goriva 2017.

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija - Nabavka dobara (goriva) za potrebe JKP "Lim" Prijepolje


 

objavljeno2 14.07.2017.god.

Odgovor na podneti zahtev za dodatnim informacijama

PDF Icon 25x20 Odgovor na podneti zahtev za dodatnim informacijama - pojašnjenjem konkursne dokumentacije u postupku nabavke dobara - goriva


 

objavljeno2 06.07.2017.god

Pitanje i odgovor II

PDF Icon 25x20 Pojašnjenje konkursne dokumentacije u postupku nabavke dobara II


 

objavljeno2 05.07.2017.god

Pitanje i odgovor

PDF Icon 25x20 Pojašnjenje konkursne dokumentacije u postupku nabavke dobara

 


 

objavljeno2 04.07.2017.god

Poziv za podnošenje ponuda - vodovodni materijal

PDF Icon 25x20 Poziv za podnošenje ponuda vod.mat. 2017.

PDF Icon 25x20 KD Vodovodni materijal 2017


objavljeno2 28.06.2017.god

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL

PDF Icon 25x20 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 


 

objavljeno2 23.06.2017.god

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИМ“ ПРИЈЕПОЉЕ 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - БРОЈ ЈН: 05/2017

PDF Icon 25x20 Конкурсна документација

PDF Icon 25x20 Позив за подношење понуда


objavljeno2 20.06.2017.god

PDF Icon 25x20 Obaveštenje o zaključenom ugovoru ulja-maziva 2017.


objavljeno2 13.06.2017.god

PDF Icon 25x20 Odluka o dodeli ugovora JNMV 04/2017


objavljeno2 06.06.2017.god

PDF Icon 25x20 Odluka o dodeli ugovora, Ulja i maziva 2017.godina


objavljeno2 01.06.2017.god

PDF Icon 25x20 Obaveštenje o zaključenom ugovoru autodelovi 2017


objavljeno2 25.05.2017.god

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИМ“ ПРИЈЕПОЉЕ

ЈАВНА НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈНМВ: 04/2017 Мај, 2017.

PDF Icon 25x20 Конкурсна документација

PDF Icon 25x20 Позив за подношење понуда


objavljeno2 19.05.2017.god

PDF Icon 25x20 Obaveštenje o zaključenim ugovorima

PDF Icon 25x20 Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti 02/2017


objavljeno2 18.05.2017.god

Konkursna dokumentacija- JAVNA NABAVKA DOBARA- ULja - Maziva za potrebe JKP Lim Prijepolje. Javna nabavka male vrednosti JNMV: 03/2017

PDF Icon 25x20 Konkursna dokumentacija

PDF Icon 25x20 Poziv


objavljeno2 8.05.2017.god

PDF Icon 25x20 Odluka o dodeli ugovora 01/2017- analize uzoraka pijaćih voda za potrebe JKP Lim Prijepolje


objavljeno2 25.04.2017.god

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

PDF Icon 25x20 Pregled planiranih javnih nabavki


objavljeno2 25.04.2017.god

Javna nabavka male vrednosti broj 01/2017 - Analize uzoraka pijaćih voda

PDF Icon 25x20 Poziv za podnošenje ponuda br. 01/2017

PDF Icon 25x20 KD ANALIZE UZORAKA PIJACIH VODA 2017-1


objavljeno2 25.03.2016.god

Javna nabavka električne energije za 2016.godinu

PDF Icon 25x20 Odluka o dodeli ugovora za električnu energiju 2016


objavljeno2 20.03.2016.god

Javna nabavka električne energije za 2016.godinu

PDF Icon 25x20 KD električna energija za 2016.god

PDF Icon 25x20 Poziv za podnošenje ponuda


objavljeno2 15.02.2016.god

JAVNA NABAVKA DOBARA – VODOVODNI MATERIJAL ZA REKONSTRUKCIJU VODOVODA UL. SESTARA CVIJOVIĆ

PDF Icon 25x20 KD vodovodni materijal za rekonstrukciju vodovoda 2016.god

PDF Icon 25x20 Poziv za podnošenje ponuda


objavljeno2 25.04.2016.god

Javna nabavka električne energije za 2016.godinu

PDF Icon 25x20 Odluka o dodeli ugovora za električnu energiju 2016


objavljeno2 20.03.2016.god

Javna nabavka električne energije za 2016.godinu

PDF Icon 25x20 KD električna energija za 2016.god

PDF Icon 25x20 Poziv za podnošenje ponuda


objavljeno2 15.02.2016.god

JAVNA NABAVKA DOBARA – VODOVODNI MATERIJAL ZA REKONSTRUKCIJU VODOVODA UL. SESTARA CVIJOVIĆ

PDF Icon 25x20 KD vodovodni materijal za rekonstrukciju vodovoda 2016.god

PDF Icon 25x20 Poziv za podnošenje ponuda

Pročitano 2440 puta

Korisni linkovi

opstina

Najnoviji članci