Projekti

Projekti (10)

Gledajući prošlu grejnu sezonu rentabilnost poslovanja obezbedilo bi povećanje cena grejanja od 30 odsto. Znajući standard i mogućnosti korisnika, Opštinsko veće je predložilo minimalno, a to je 12,5 odsto. Odluku će doneti Skupština opštine, a do tada se primenjuju prošlogodišnje cene. Grejanje grada na biomasu jedan od najznačajnijih energetskih projekata u Srbiji koji finansira Nemačka razvojna banka, a među samo 10 opština je i prijepoljska. Realizacija se očekuje tokom naredne tri godine.

A

Predsednici deset opština i predstavnici komunalnih preduzeća i Vlade Srbije, na poziv vlasnika austrijskih fabrika „Herz“ i „Binder“ , posetili su ove firme koje se bave proizvodnjom kotlova na biomasu, kako bi se upoznali sa mogućnostima i kapacitetima koji će biti iskorišteni prilikom izrade i realizacije projekta prelaska ovih opština na nov način grejanja koji finansira Nemačka razvojna banka.

Prema rečima v.d.direktora JKP “Lim“ Enisa Memišahovića, iskustva su pozitivna ali glavnu reč u ovom poslu vodi Vlada Srbije koja je imenovala komisiju koja će izraditi projekat tokom 2018.godine. To znači, u našem konkretno slučaju, da bi bile sagrađene dve kotlarnice, jedna pored Gimnazije, a druga na Brijegu, kako bi grad mogao koristiti toplotnu energiju obezbeđenu pomoću drvne mase. Realizacija ovog energetskog programa predviđena je tokom tri godine.

Do tada, međutim, pitanje organizovanja grejanja se mora rešavati na već standardan način, a on je i ove godine bio propraćen nizom problema. Jedan od njih je, svakako, što je tek u septembru doneta odluka da se i ove sezone usluga grejanja ponovo poveri JKP “Lim. Tako je preduzeće imalo i malo vremena ali i malo sredstava da se pozabavi osnovnim remontom kotlarnica kako bi na vreme počela grejna sezona. Do sada je, prema rečima Memišahovića, uloženo oko milion i po dinara, ali se i dalje, u „hodu“ rešavaju svi problemi koji nastaju u sistemima koji su već odavno dotrajali.

-Nabavili smo 150 tona mazuta, po ceni od 53 dinara po kilogramu i to će biti dovoljno do kraja ovog meseca. Takođe smo nabavili i ugalj, koji je potreban za kotlarnice za zgradu u kojoj je Gradska apoteka, odnosno za stambeni blok „Pijaca“. Na žalost, na kraju prošle grejne sezone, negde od aprila, kotao u ovoj kotlarnici je van upotrebe, javna nabavka, koju je sprovela opština je završena i očekuje se da bude isporučen nov kotao, čija je vrednost oko 5 miliona dinara. Mi smo već počeli sa demontažom starog kotla i prateće opreme, tako da očekujemo da sve bude u funkciji u najoptimalnijem mogućem vremenu, kaže za „Polimlje“ v.d.direktora Enis Memišahović.

Međutim, kad se dotaknemo cene, onda je to posebna priča jer tu nastaje vrlo ozbiljan problem koji je sam po sebi složen. Tako je već godinama.

Naime, prošla zima bila je veoma hladna i duga, a uz to je išlo i povećanje cene mazuta u sred sezone. Zbog toga je JKP“Lim“ izgubilo na grejanju 10 miliona dinara, što je moralo uticati na funkcionisanje svih ostalih delatnosti ovog javnog preduzeća.

-Gledajući prošlu godinu, kaže Memišahović, rentabilnost poslovanja obezbedilo bi povećanje cena grejanja od 30 odsto. Međutim, svi smo mi svesni kakav je standard korisnika usluga grejanja u ovoj opštini i odlučeno je da to povećanje zaista bude najminimalnije, te je Opštinsko veće predložilo da to bude 12,5 odsto. Naravno, konačnu odluku o povećanju cena donosi Skupština opštine Prijepolje, a do tada se primenjuju prošlogodišnje cene.

Ne treba zaboraviti da su tri kotlarnice u Prijepolju na mazut koji je najskuplji energent i on čini 70 odsto cene grejanja, a najveći broj korisnika usluge grejanja upravo se greje na ovaj energent.

Podsetićemo da je prošlogodišnja cena grejanja stanova po kvadratnom metru iznosila 234,80 dinara ( sa porezom), a škola, obdaništa i privrednih koricnika 293,49 dinara. Ukoliko Skupština opštine prihvati predlog o minimalnom povećanju ove usluge, cena grejanja stambenog prostora iznosila bi 264,14 dinara (sa porezom), odnosno 330,18 dinara za škole, obdaništa i privredne korsnike.

 

Izvor: List "Polimlje"

 

Predsednik opštine Dragoljub Zindović sa saradnicima primio je inženjere iz Slovenije i na radnom dogovoru analizirali sve uslove za postavljanje opreme i nabavku specijalnih vozila za transfer stanicu namenjenu komunalnom otpadu. Lokaciju u Strugovima ocenili kao izvanrednu jer će biti moguća potpuna zaštita okoline

Izvršnog direktora kompanije „Hidroinženiring d.o.o“ sa sedištem u Ljubljani Davora Račiča i inženjera Mihu Kordiša, stručnjaka za projektovanje centara za zbrinjavanje komunalnog otpada, primio je juče predsednik opštine Dragoljub Zindović sa saradnicima kako bi na radnom sastanku precizirali sve detalje vezane za izgradnju transfer stanice za zbrinjavanje komunalnog otpada, pošto je Vlada Republike Slovenije prihvatila projekat i izdvojila 800.000 evra za realizaciju prve faze ove investicije koja bi omogućila rešavanje najvećeg problema prijepoljske opštine, a to je deponovanje smeća i zatvaranje smetlišta u Stanjevinama.

Na sastanku su predočene varijante opreme koja je neophodna za rad transfer stanice gde bi se sakupljeni otpad selektovao i balirao što bi praktično onemogućilo stvaranje deponije, odnosno doprinelo savremenom načinu zbrinjavanja komunalnog otpada. Sastanku su prisustvovali i zamenik predsednika opštine Stanko Kijanović, Edib Kajević, član Opštinskog veća zadužen za investicije i v.d.direktora JKP“Lim“ Enis Memišahović

2

 

Razmatarjući predloge, odabarana je najekonomičnija i najefikasnija varijanta za prijepoljske uslove, a uključeno je i specijalno vozilo koje će konačno omogućiti da se selektovani, odnosno otpad iz kontejnera transportuje na adekvatan način kako se to čini u sredinama koje su već dobrim delom rešile ove akutne komunalne probleme.

Posle radnog dogovora i konsultacija vezanih za dalja postupanja kad je reč o dokumentacija koja je neophodna da bi se odabrao izvođač, a osnovni građevinski radovi počeli, slovenački stručnjaci zajedno sa rukovodstvom prijepoljske lokalne samouprave obišli su još jednom lokaciju u Strugovima.

-Na osnovu mog dugogodišnjeg iskustva kad je reč o projektovanju regionalnih centara za zbrinjavanje otpada i transfer stanica u Sloveniji, gradovima iz regiona ali i šire, mogu reći samo da je ovo izvanredna lokacija i da ja nigde u Sloveniji, gde smo gradili transfer stanice, nisam imao ovako dobre uslove. Mesto je idealno jer nema naselja u neposrednoj blizini, nalazi se pored magistralnog puta, sklonito je vizuelno i ne narušava ambijent, ne ugrožava vodotok, a transfer stanica je takav komunalni objekat koji onemogućava zagađivanje okoline, rekao nam je inženjer Miha Kordiš čije su stručne reference impozantne.

3

U ovom trenutku inženjeri slovenačke kompanije završili su transfer stanicu na Žabljaku, grade postrojenje za prečišćavanje vode na Zlatiboru, a uskoro će i transfer stanicu u Čajetini.

Kako to kaže i projekat, transfer stanica se sastoji od postrojenja koje će biti montirano na opštinskoj parceli u Strugovima, selektovanje otpada se radi mašinski, a sam proces omogućava zapošljavanje jednog broja ljudi, iako je reč o savremenoj tehnologiji. Količina otpada koji ostaje nakon selektovanja i baliranja ispod je 30 odsto od ukupno prikupljenog.

Odobrena sredstva koja su polovina od ukupne vrednosti investicije Vlada Republike Slovenije je je već budžetirala za 2018.godinu kada bi trebalo i da se završi prva faza transfer stanice za komunalni otpad u Prijepolju.

 

 

Izvor: List "Polimlje"

 

 

Pošto je Vlada Republike Slovenije odobrila 800.000 evra za projekat izgradnje transfer stanice za komunalni otpad u Prijepolju, predsednik opštine Dragoljub Zindović i v.d. direkora JKP“Lim“ pozvani su da se upoznaju sa primerima tehnoloških rešenja koji su primenjeni u slovenačkim gradovima kad je reč o sakupljanju i recikliranju otpada i rešavnju problema otpadnih voda u skladu sa evropskim standardima

 

1

 

Službena poseta Sloveniji predsednika opštine Dragoljuba Zindovića i v.d. direktora JKP“Lim“ Enisa Memišahovića usledila je na poziv kompanije „Hidroinženiring d.o.o“ sa sedištem u Ljubljani koja je jedna od najrespektabilnijih kad je reč o izradi i realizaciji projekata vezanih za zaštitu životne sredine.

Predstavnici ove kompanije, koja trenutno radi na realizaciji više projekata na području regiona ali i zemalja istočne Evrope, posetili su Prijepolje krajem prošle godine kako bi procenili situaciju i mogućnosti lokacije u Strugovima i dali mišljenje da li postoje uslovi da se na ovoj opštinskoj parceli izgradi savremena transfer stanica za komunalni otpad i tako počne rešavati jedan od najvećih problema prijepoljske opštine, a to je nedostatak prostora za deponovanje smeća. Na osnovu onog što su videli, slovenački stručnjaci procenili su da je lokacija kvalitetna, da ne bi bila ni na koji način ugrožena okolina, da je blizu puta, što joj daje funkcionalne prednosti, a udaljena od naseljenih mesta i vodotoka. Zahvaljujući toj pozitivnoj proceni i preporuci kompanije koja ima visok rejting i reference u ovoj oblasti, prijepoljska opština je odmah konkurisala za sredstva koja se preko Centra za Međunarodnu saradnju i razvoj Republike Slovenije dodeljuju za projekte iz oblasti ekologije. Vlada Republike Slovenije je podržala ovaj projekat i odobrila 800.000 evra koje je budžetom predvidela za narednu godinu i koja tokom 2018.godine treba da budu i realizovana. To je gotovo polovina sume koja je neophodna, za izgradnju transfer stanice u prijepoljskoj opštini.

 

2

 

Iskustva Slovenaca su velika kad je reč o rešavnju jednog od najvećih globalnih problema, a to je pitanje komunalnog otpada i otpadnih voda, kako bi se zaštitila životna sredina, a realizacija impresivna kad je reč o nekim rešenjima koja se mogu videti u slovenačkim mestima. Direktor kompanije „Hidroinženiring“ inženjer Boris Savnik sa saradnicima organizovao je posetu Sloven Gradecu i Hrastniku gde se nalaze transfer stanice, odnosno centri sa odlaganje i preradu otpada što će doprineti da se odaberu najefikasnija rešenja za našu opštinu.

Zahvaljujući interesovanju predsednika opštine Prijepolje Dragoljuba Zindovića i ljubaznosti čelnih ljudi slovenačke kompanije, omogućen je i susret sa vrhunskim poznavaocem ove oblasti gospodinom Valterom Nemecom koji je preneo svoja znanja vezana za najfunkcionalnija rešenja, tenološki isplativa, uz adekvatnu primenu selektovanja otpada.

 

3

 

Na sastanku predsednika opštine Dragoljuba Zindovića i v.d. Enisa Memišahovića sa direktorom Centra sa Međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR) Gašper Ježom i rukovodstvom i inženjerima kompanije „ Hidroinženiring d.o.o“ sagledane su realne potrebe Prijepolja, najneophodniji tehnološki sistem koji bi funkcionisao u okviru transfer stanice što bi doprinelo realizaciji prve faze već tokom naredne godine. Slovenački tim je izrazio spremnost da pomogne u svakom segmentu da se na najjeftiniji i najfunkcionalniji način dođe do optimalnog rešenja i ispune svi standardi jer bi slovenački stručnjaci učestvovali u nadzoru svake faze i opreme koja mora pratiti evropske tehnološke standarde. Spremnost da se pomogne, uz izuzetnu transparentnost i razmatranje svakog detalja, učinili su ovaj susret korisnim i konkretnim.

 

4

 

-Smatram da su naše šanse da realizujemo projekat izgradnje transfer stanice na lokaciji u Strugovima zaista objektivne i posle svih ovih konkretnih saznanja na terenu i pomoći kroz primere i iskustvo koje imaju partneri iz Slovenije, mi se kao opština, odnosno najodgovorniji u našoj lokalnoj samoupravi moramo maksimalno angažovati da sada obezbedimo svu dokumentaciju kako bi ovaj komunalni objekat bio izgrađen po svim propisima, kazao je predsednik opštine Dragoljub Zindović. On je, takođe naglasio da očekuje da novoformirano Ministarstvo za ekologiju Vlade Republike Srbije reagije pozitivno, da se što pre obezbede adekvatne saglasnosti jer su slovenački partneri pokazali veliku želju da pomognu čak i kod obezbeđivanja novih donacija, zahvaljujući svojim kontaktima i referancama u ovoj oblasti što je ohrabrujuće i pruža mogućnost da se nastupi efikasno i da se pitanje svih pitanja u prijepoljskoj opšini počne rešavati već narednih meseci, a Stanjevine postanu samo „ružna uspomena“ za sve nas.

 

Izvor: List "Polimlje"

 

Sa vodozahvata Mrčkovačka reka juče su potekli prvi litri ispravne vode za piće do svih potroćaša u Brodarevu, bez obzira na kojoj se visinskoj koti nalaze njihovi domovi.

Projektom prekogranične saradnje sa vodovodom „Nikšić“ JKP „Lim“ iz Prijepolja dobilo je sredstva u iznosu od 250 hiljada evra namenjenih za vodovode u ovoj opštini. Prema rečima direktora ovog preduzeća Aziza Hadžifejzovića od pomenutih sredstava biće obezbeđeni savremeni vodomeri za merenje protoka vode na svim vodovodima.

Izgradnja vodovoda u naselju Kolovrat u opštini Prijepolje, koji će povezati 31 privrednog subjekta na vodovodnu mrežu, trebalo bi da počne ovih dana. Tender za izvođače radova je završen, a poslove će predvoditi preduzeće "Jedinstvo" iz Užica.

Izgradnja primarnog i sekundarnog vodovoda deo je projekta "Poslovna zona Kolovrat", koji u trajanju od 22 meseca partnerski sprovode opština Prijepolje, užička Regionalna razvojna agencija Zlatibor (RRAZ) i JKP "Lim" iz Prijepolja.

Za radove na brojnim seoskim i gradskim ulicama u Prijepolju Iz opštinske kase opredeljeno je 200 miliona dinara.

Ulica Svetozara Markovića koja se nalazi u samom centru grada jedna je od retkih koja nije rekonstruisana tokom priprema za MOSI koje su pre dve godine održane u Prijepolju. Pošto je u jako lošem stanju, pa je samim tim ugrožena bezbednost kako učesnika u saobraćaju, tako i pešaka, odlučeno je da se izvrši njena celokupna rekonstrukcija.

Ovo je važna saobraćajnica koja vodi od Gradske pijace do škole i zgrade gde se nalaze Centar za socijalni rad i Nacionalna služba za zapošljavanje. Iz opštinskog budžeta za ovu godinu predvideli smo negde oko 200 miliona dinara za putnu i drugu infrastrukturu.

Prioritet je da sredstva uglavnom budu usmerena ka izgradnji i rekonstrukciji puteva koji vode do sela gde je intenzivirana poljoprivredna proizvodnja i gde se nalaze značajni zasadi malina, kako bi se i na taj način pomoglo poljoprivrednicima da lakše plasiraju svoje proizvode. Podsticanje poljoprivrede, a naročito uzgajanje maline jedan je od strateških opredeljenja opštine Prijepolje, dodao je Hodžić.

Pored asfalta u ulici Svetozara Markovića biće izvršena kompletna rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreze. Ovaj posao poveren je prijepoljskom JKP „Lim“.
Situacija u kojoj se trenutno nalazi vodovodna mreža u toj ulici je u jako lošem stanju. Moramo izvršiti kompletnu rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže, nakon čega radnici nesmetano mogu izvesti asfaltne radove.

Vrednost radova na rekonstrukciji ulice Svetozara Markovića iznosi oko milion i po dinara. Pored ove saobraćajnice najavljeno je asfaltiranje ulica koje vode prema Kaćevu, Džurovu, Hrtima, Skokući, Slatini kao i popravka drugih seoskih puteva.

U Parku narodnih heroja danas su završeni radovi na popravci staza i uredjenju ove lokacije.

Radovi su izvedeni po programu Direkcije za izgradnju a izvodjač je Preduzeće “Labud plus“ iz Prijepolja.

U okviru radova zamenjene su  asfaltne staze u centralnoj zoni parka kao i ivične trake.

Produžen je i propust za odvodjenje površinskih voda sa raskrsnice kod Sahat kule, a renoviran je I deo odbojkaškog terena.

Vrednost radova po planu Direkcije za izgradnju je oko 1.450.000 dinara.

Opština Prijepolje je početkom sedmice uputila zahtev Vladi Republike Slovenije za odobravanje sredstava u vrednosti od milion evra, pošto je jedna slovenačka firma obišla lokaciju u Strugovima i zainteresovana je da obavi radove na izgradnji transfer stanice za komunalni otpad po evropskim standardima važećim u ovoj oblasti

Rešavanje pitanja deponije otpada u prijepoljskoj opštini je najveći komunalni poduhvat koji se već decenijama odlaže zbog mnogih izmena propisa u ovoj oblasti na nivou države što je, u dobroj meri, odložilo započetu izgradnju Regionalne deponije za četiri opštine kako je to planirano pre desetak godina i u šta su uložene desetine miliona evra.

Na za­vr­šnoj ra­di­o­ni­ci pro­jek­ta ,,Ja­ča­nje ka­pa­ci­te­ta vo­do­vod­nih pred­u­ze­ća u re­gi­o­nu, uz po­re­đe­nje ključ­nih po­ka­za­te­lja po­slo­va­nja”, pred­stav­ni­ci tri vo­do­vod­na pred­u­ze­ća iz tri dr­ža­ve pre­zen­to­va­li su šta je ura­đe­no to­kom tra­ja­nja pro­jek­ta. U re­a­li­za­ci­ji pro­jek­ta uče­stvo­va­li su JP „Vo­do­vod Bi­stri­ca” iz Bi­je­log Po­lja, JKP ,,Lim” iz Pri­je­po­lja i JKP ,,6 mart” iz Go­ra­žda. Po­dr­šku pro­jek­ti dao je In­sti­tut za hi­dro­teh­ni­ku Gra­đe­vin­skog fa­kul­te­ta u Sa­ra­je­vu.